Instalacje odpylające

Niektóre zakłady pracy, takie jak kopalnie,cechują się dużym zapyleniem środowiska pracy. W takich przypadkach, zgodnie z przepisami prawa, niezbędne są instalacje odpylające. Są to wysoko-specjalizowane systemy pozwalające na oczyszczenie środowiska pracy do poziomu nie zagrażającemu pracującym w nim osobom. Instalacje odpylające są sprzętem dość drogim dlatego ich zakup, ale także eksploatacja są dość drogie i tym samym stanowią istotny element kosztów jakie ponosi dane przedsiębiorstwo. Instalacje odpylające są montowane wszędzie tam gdzie zapylenie może być zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pracowników. Oczywiście instalacje odpylające są stosowane w miejscach gdzie czysta atmosfera jest niezbędna do przeprowadzenia we właściwy sposób procesów technologiczny. Instalacje odpylające są produkowane prze wyspecjalizowane firmy, których jest stosunkowo niewiele, co przekłada się na wysokie koszty zakupu, instalacji oraz eksploatacji. /firmy jednak muszą te koszty ponosić aby w ogóle być w stanie prowadzić swoją działalność.

Możliwość komentowania jest wyłączona.