Zamek w Lidzbarku Warmińskim

Wspaniałym zabytkiem architektury gotyckiej w Polsce jest zamek w Lidzbarku Warmińskim. Zamek został wzniesiony przez biskupów warmińskich, jego budowa trwała od 1350 do 1401 roku. Lidzbarski zamek zbudowany został w kształcie czworoboku, w którego narożnikach zbudowano wąskie wieże. Pierwotnie wieże były nieco niższe, zostały nadbudowane pod koniec XV wieku. Wewnętrzny dziedziniec zamku otacza krużganek o dwóch kondygnacjach. Warto zwrócić uwagę na zamkowe wnętrza, zwłaszcza na powstały około 1380 roku Wielki Refektarz, który nakryty jest gwiaździstym sklepieniem o sześciu przęsłach. Sklepienie refektarza opiera się na ozdobionych maswerkami konsolach. Wielki Refektarz zajmuje wschodnie skrzydło zamku. Spośród zabytków gotyckich na ziemiach polskich na szczególną uwagę zasługuje także zbudowany przez Krzyżaków zamek w Malborku. Zamek wznoszony był etapami, pierwszy etap budowy rozpoczęto w roku 1280, budowę zamku zakończono w wieku XIV. Na szczególną uwagę zasługuje Zamek Średni, w którym znajduje się Pałac Wielkich Mistrzów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.